Pôsobenie svetla

    Prístroje, ktoré sa používajú na liečenie svetlom - fototerapiu nepracujú na princípe žiadneho zázraku alebo rituáloch ale navracajú homeostázu čiže rovnováhu (energetickú) ľudskému organizmu.

    Svetlo pôsobí na každý živý organizmus povzbudzujúco, v jazyku medicíny biostimulačne na rôznych úrovniach. Na úrovni buniek, tkanív a orgánov, teda na úrovni celého organizmu. Pôsobí tiež na metabolizmus, stimuluje obranyschopnosť organizmu a procesy regenerácie a samoliečenia organizmu.

    Svetlo využívali na liečenie odpradávna. My všetci sme produktmi slnečného svetla. Rastliny, zvieratá a tiež aj človek pre svoj život využívajú slnečné svetlo. Zodpovedajúco k tomuto faktu máme v organizme špeciálne mechanizmy, ktoré slúžia na využívanie slnečného svetla. A práve pre

stimuláciu týchto mechanizmov je liečenie svetlom účinné.

    Svetlo vstupuje do tela tromi cestami  -  oči, bunkový zrak -  koža, biologický aktívne body.

    Oči

    Človek je schopný rozlíšiť svetelné vlny viditeľného spektra (380 nm - 780 nm). Zrakový systém premieňa elektromagnetické vlny na nervové impulzy, ktoré "vykresľujú" v mozgu obraz - toto je viditeľný spôsob príjmu svetla.

90% informácií prijímame pomocou zraku. Tieto informácie  ovplyvňujú naše pocity, pracovné schopnosti, a dokonca našu obranyschopnosť. Na jar sa začínajú dni predĺžovať, je stále viac slnka, to nám prináša stále viac radosti zo života. A ako je to na jeseň a v zime? Trápi nás prechladnutie, vyčerpanosť a iné ťažkosti, ako je napr. depresia. Každoročne okolo 200 miliónov ľudí trpí v zimnom období tzv. "depresiou z krátkeho dňa". Je tu možnosť vyhnúť sa jej a liečiť ju pomocou viditeľného a infračerveného svetla. Využitím pozitívneho vplyvu svetla na nervový systém môžeme tiež upraviť rytmus spánku a bdelosti.

 

    Vplyv svetla na bunky

    Človek vidí dokonca aj cez pokožku. Elektromagnetickú energiu nevyužívame iba pomocou zraku. Povrch pokožky, na ktorú dopadá svetlo je mnohonásobne väčší než povrch sietnice oka. V tkanivách, ktoré absorbovali svetlo sa spúšťa lavína fotochemických procesov. Optické vlastnosti živých tkanív dovoľujú prenikať svetelnej energii rôznymi smermi. Nastáva difúzna absorbcia svetla po celom povrchu pokožky.

Je potvrdené, že vo všetkých živých organizmoch - od najjednoduchších až po ľudský - sa nachádzajú špecifické enzýmy citlivé na svetlo (NADPH - oxidáza a NO - syntáza), ktoré fungujú nezávisle od nervového systému. Ich citlivosť závisí od frekvencií a amplitúdy elektromagnetických (svetelných) vĺn. Citlivosť buniek na elektromagnetické vlny je závislá od ich funkčného stavu: väčšia je v bunkách chorých ako v bunkách zdravých. To znamená, že na oslabenie patologického procesu, ktorý prebieha v bunkách, je nutná svetelná energia.

Vďaka AFK (aktívne formy kyslíka ) a NO (oxid dusnatý) prebieha jeden z najdôležitejších liečivých efektov červeného a infračerveného svetla, ktorý je založený na stimulácií buniek krvi cez pokožku a tiež na pozitívnych zmenách v celom krvnom obehu pri lokálnom pôsobení svetla.

 

    Biologicky aktívne body

    Biologicky aktívne alebo akupunktúrne body sú ďalším spôsobom príjmu svetla. Akupunktúrne body objavili čínsky lekári asi pred 5000 rokmi. Súčasná medicína ich považuje za špecifické časti pokožky, ktoré príroda predurčila na príjem a spracovanie širokého spektra impulzov v organizme: mechanických (tlak, vibrácie), teplotných (teplo, chlad), elektromagnetických - viditeľné a infračervené svetlo (medolight). Preto sa akupunktúrne body nazývajú tiež elektromagnetické receptory.

Pôsobenie na akupunktúrny bod vyvoláva reakcie vo vzdialených orgánoch a systémoch. Týmto spôsobom je možné vyliečiť alebo vyriešiť mnoho zdravotných problémov. Liečivý efekt je dôsledkom pôsobenia svetla na akupunktúrne body.

 

 

Medolight - katalóg

 

 

Blog Medolight

Liečba svetlom Medolight a jej výhody

21.01.2013 19:15
Prístroj medolight je vytvorený pre najefektívnejšie liečivé pôsobenie. Spojenie vlnových dĺžok spektra červeného a infračerveného svetla s jeho pulzujúcim dávkovaním vytvára najlepšie podmienky na liečbu, prevenciu a rehabilitáciu.     Medolight využíva najdôležitejšie korigujúce...

Oxid dusnatý NO

21.01.2013 16:12
    V každej časti tela, na ktorú pôsobí červené alebo infračervené svetlo, sa zvyšuje výroba oxidu dusnatého (NO), spúšťajúceho mnoho životne dôležitých procesov. Životnosť častích NO sa počíta na sekundy, napriek tomu je tento čas postačujúci na ich aktiváciu.    ...

Svetlo a jeho vplyv na organizmus

21.01.2013 15:20
    Svetlo je nenahraditeľný element, ktorý udržiava pri živote všetky živé organizmy. Je dôležitým faktorom pre väčšinu procesov prebiehajúcich v živých organizmoch, ktoré disponujú špeciálnymi mechanizmami na jeho príjem a využitie. Väčšina biochemických a biofyzikálnych procesov v...