Registrácia Úradu verejného zdravotníctva SR , rozhodnutie o umiestnení  na trh výživových doplnkov

8584 R r.2012_registrácia produktov.pdf (617695)

 

Oznámenie do európskej databázy CPNP (Cosmetic Products Notification Portal), internetový portál na oznámovanie kozmetických produktov umiestňovaných v EÚ platný od 11.1.2012. Nie je už potrebné podávať oznámenie na Verejný úrad zdravotníctva SR. 

 

Oznámenie do CPNP - Prírodný kolagén Grafit

 

Oznámenie do CPNP - Prírodný kolagén Silver

 

Oznámenie do CPNP - Prírodný kolagén Platinum

 

Certifikát - Osvedčenie o voľnom predaji Colvita

Potrebné v niektorých krajinách alebo u niektorých komodít (napr. farmaceutický priemysel), potvrdzuje, že uvedený dovezený tovar je bežne a voľne predávaný v exportujúcej krajine na voľnom trhu a je schválený na export (vývoz) 

certifikat-free-sales-colvita-eng.pdf (2954003)

 

 Colvita : Antidopingová analýza - Nemecká športová vysoká škola Kolín, Centrum pre preventívny dopingový výskum 

Ústav biochémie pri Deutsche Sporthochschule Köln  je jedným z popredných svetových laboratórií antidopingovej analýzy.

colvita-bez-steroidu.pdf (602939)


 

Certifikát manažerského systému bezpečnosti potravín ISO 22000:2005

Manžerský systém bezpečnosti potravín ISO 22000:2005

Inventia-22000.pdf (456648)

 

Potvrdenie o prijatí formuláru o oznámení údajov do štátneho  informačného systému o kozmetických prípravkoch uvádzaných na trh na území Poľskej republiky

Kolagen-certifikat-zemsky-system-informace.pdf (380925)

 

List  kvality - Prírodný kolagén Grafit,  Karta bezpečnostných údajov  - Prírodný kolagén Grafit

kolagen-graphite.pdf (2096565)

 

List  kvality - Prírodný kolagén Platinum, Karta bezpečnostných údajov 

kolagen-platinum.pdf (2194474)

 

List  kvality  - Prírodný kolagén Silver,  Karta bezpečnostných údajov  - Prírodný kolagén Silver

kolagen-silver.pdf (2085846)

 

Informácia o splnení oznamovacej povinnosti ČR

ministerstvo-zdravotnictvi.pdf (317811)

 

Osvedčenie o zdravotnej nezávadnosti

osvedceni-o-zdravotni-nezavadnosti-prirodni-kolagen.pdf (2943935)

 

Vitamín C - olway Protokol expertízy prítomnosti a obsahu vitamínu C 

preskúšanie vitamínu C - št. inštitút liečiv.pdf (425,1 kB)