Zásady súkromia, ochrana osobných údajov

    Zásady súkromia stránky www.zdraviekrasavitalita.sk 

 

Všeobecné informácie 

 

 1. 1. Zásady súkromia vymedzujú pravidlá spracovania a ochrany osobných údajov užívateľov v súvislosti so službami stránky www.zdraviekrasavitalita.sk 

 1. 2. Prevádzkovateľom osobných údajov stránky je Mgr.Mária Kovalská, Budovateľská 660/1, 059 71  Ľubica, IČO: 44 453 817,  

 1. 3. Internetová stránka je výhradným vlastníctvom prevádzkovateľa, chránená zákonom, ustanoveniami  zákona 185/2015 Z.z. autorský zákon, ustanoveniami o nekalej obchodnej súťaží v zmysle §44 Obchodné zákonníka 513/1991 Zb.,  zákona o ochrane spotrebiteľov 250/2007 Z.z. 

 1. 4. Všetky práva webstránky sú vyhradené pre prevádzkovateľa - najmä práva  týkajúce sa ochranných známok, textu, grafiky, obrázkov, súborov, audio a video súborov, aplikácií a databáz a stránok, alebo voči subjektom spolupráce, ktorých materiály sú umiestnené na webových stránkach - a to najmä voči spoločnosti ColwayColway International.  

 1. 5. Používanie zdrojov stránky je možné výhradne  v rámci zákonného  používania chránených diel pre osobnú potrebu, pričom používanie diela nesmie prekročiť rámec všeobecne prijatých noriem na tento účel a nesmie spôsobiť ujmu záujmom prevádzkovateľa. 

  

6. Rešpektujeme právo na súkromie užívateľov tejto stránky. Kvôli bezpečnosti nám zverených osobných údajov sme vypracovali vnútorné procesy a odporúčania, ktoré majú zabrániť prístupu a zneužitiu osobných údajov dotknutých osôb neoprávnenými osobami. Kontrolujeme ich zosúladenie s príslušnými právnymi aktmi - zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, nariadenia Európskej únie a ďalšie právne  predpisy.  

 1. 7. Osobné údaje spracovávame na základe súhlasu užívateľa a v prípadoch, v ktorých určuje spracovanie osobných údajov príslušný zákon alebo iný právny predpis s cieľom uzatvorenia  zmluvy. 

 1. 8. Odoslaním správy alebo telefonickou konverzáciou nám dávaš na spracovanie: meno a priezvisko, telefónne číslo, emailovú adresu. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Kontaktné údaje sú použité iba s cieľom spätného kontaktu. 

 1. 9. Ja ti garantujem že tvoje osobné údaje zostávajú dôverné, bezpečné a nie sú sprístupnené tretím osobám bez tvojho výhradného súhlasu.  

 1. 10. Súbory sú uchovávané minimálny čas, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý boli poskytnuté. Následne sú vymazané. 

 1. 11. Stránka získava informácie o užívateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom: 

A/ dobrovoľným zadaním informácii do formulárov  

B/ zhromažďovaním súborov “cookies” /viď  politika súborov cookies/ a ďalšimi nástrojmi  monitorovania správania užívateľa, ktoré sú uvedené v týchto zásadách. 

 1. 12. Stránka zbiera a zhromažďuje informácie dobrovoľne zadané užívateľom. Údaje užívateľov sú umiestnené na serveri Webnode AG, Gartenstrasse 3, Zug, Švajčiarsko a chránené politikou súkromia Webnode AG. Webnode AG je spoločnosť poskytujúca platformu, na ktorej je prevádzkovaná táto stránka. 

 1. 13. Osobné údaje uvedené vo formulároch sú spracovávané v súlade s cieľom príslušného formulára.  

 1. 14. Vyhradzujeme si právo meniť zásady spracovania osobných údajov na webovej stránke, ktoré môže ovplyvniť rozvoj informačných technológii a zmien zákonov a predpisov na ochranu osobných údajov. O zmenách budeme informovať viditeľným a zrozumiteľným spôsobom. 

 1. 15. Aké máš ako dotknutá osoba práva? Ak sú spracovávané osobné údaje o tebe na základe tvojho súhlasu so spracovaním osobných údajov, máš  právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
   

16. Bez ohľadu na to, máš právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov. 

Ako klient máš právo na prístup k svojim osobným údajom a na ich opravu.   

Máš právo žiadať o vymazanie údajov zo zoznamov a databáz.  

Tiež máš právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov. 

Podanie sťažnosti: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, Bratislava      www.dataprotection.gov.skte 

Svoje práva môžeš uplatniť u prevádzkovateľa: 

Tel.číslo: 00421-914353516 

 1. 17. Môžeme ti odmietnuť implementovať určité práva z vyššie uvedených práv v situácii, keď by implementácia daného práva bola v rozpore s legitímnym účelom údajov, ktoré spracúvame. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné ale nevyhnutné na to, aby bolo možné vytvorenie kontaktu s tebou. 

 1. 18. Garantujeme ti diskrétnosť pre všetky poskytnuté osobné údaje. Prijímame  opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany osobných údajov vyžadované predpismi o ochrane osobných údajov. Osobné údaje sú zhromažďované s náležitou starostlivosťou a zodpovedajúco chránené pred prístupom neoprávnenej osoby. Osobné údaje sú spracúvané iba na území Európskej únie. 

 1. 19. Používame analytické nástroje také ako Google Analytics a Smartlook, ktoré zbierajú anonymné informácie v súvislosti s návštevou stránky.  

 1. Na stránke sa môžu objaviť linky- odkazy na ďalšie internetové stránkyWebové stránky fungujú nezávislé od stránky www.zdraviekrasavitalita.sk majú vlastné pravidlá ochrany súkromia a osobných údajov, s ktorými sa užívateľom odporúčame oboznámiť. 

Odkazy spoločnosti umiestnené na tejto stránke: 

FB  

alebo odkazy na iné stránky, ktoré disponujú vlastnou politikou ochrany súkromia. 

 1. 20. Na stránke sú funkcie sociálných sieti, ktoré slúžia na zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach, likeboxy, linky na externe weby. Používanie týchto funkcií vyžaduje akceptáciu súborov cookies tretích strán napr. Facebook, Youtube, Google, ColwayColway International, prípadne iných subjektov zdieľaných obsahov. 

 1. 21. Používame súbory cookies, aby si mohol komfortne využívať stránku a obsah stránky sa prispôsoboval tvojmu záujmu, potrebám a očakávaniam. 

 1. 22. Súbory cookies a iné monitorovacie technológie 

 2. Náš web, podobne ako takmer všetky internetové stránky využíva súbory cookies na to aby  ti mohol  zabezpečiť najlepšie skúsenosti s jej využívaním. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uchovávajú v tvojom koncovom zariadení /napr.počítači, tablete alebo smartfone/, ktoré môže prečítať náš informačný a komunikačný systém. 

 1. 23. Cookies nám dovoľujú:   

Zaistiť správne fungovanie stránky 

Zapamätať si tvoje nastavenia počas a medzi návštevami stránok 

Zlepšujú rýchlosť a bezpečnosť používania stránky 

Umožňujú sprístupnenie obsahu v sociálnych sieťach 

Umožňujú prehrávanie obsahu z externých webových stránok 

Zlepšujú pre teba užívateľské funkcie 

Umožňujú využívať marketingové nástroje 

Umožňujú smerovať na teba personalizovanú reklamu /reklamu prispôsobenú tvojim záujmom, vďaka čomu nemusíš strácať čas na pozeranie reklám produktov, ktoré ťa zvyčajne nezaujímajú. 

 1. 24. Súhlas so súbormi cookies 

Počas prvej návštevy stránky objaví sa informácia o používaní súborov cookies. Akceptácia a uzatvorenie tejto informácie znamená, že súhlasíš s používaním súborov cookies v súlade so zásadami súkromia tejto stránky. Súhlas môžeš kedykoľvek odvolať, tým, že odstrániš alebo zmeníš nastavenia súborov cookies v tvojom prehliadači. Ale ber do úvahy fakt,  že vypnutie súborov cookies môže spôsobovať problémy pri používaní prezeranej stránky ako aj mnohých ďalších internetových stránok, ktoré používajú cookies 

 1. 25. Vlastné súbory cookies 

 2. Súbory cookies je možné podeliť na vlastné a cudzie, také ktoré pochádzajú od tretích strán. Pokiaľ ide o vlastné cookies, využívame ich za účelom správneho fungovania stránky a to zvlášť na potvrdenie akceptácie zásad súkromia a vyjadrenia marketingových súhlasov.

 3. 26. Cookies tretích strán

 4. Naša stránka podobne ako väčšian internetových strán využíva funkcie prístupu poskytované externými webovými stránkami, také ako Facebook, widgetu povoľujúceho sprístupnnie obsahu v sociálnych sieťach je spojené s akceptáciou súborov remarketing a štatisktické účely.

 5.  
 6. 27. Cookies využívané na štatistické účel

 7. Využívame cookies na monitorovanie štatistík stránky, napr. počet osôb, ktoré navštívili stránku, typ operačného systému, prehliadača, čas strávený na stránke. Používame nástroj Google Analytics. Spracovávané údaje v tomto rozsahu sú anonymné a nedovoľujú tvoju identifikáciu. 

 1. 28. Ďalšie nástroje na monitorovanie správania. Využívame nástroj, ktorý dovoľuje monitorovať pohyb na stránke a ukladá históriu navštíveného obsahu - Smartlook. 

 1. 29. Logy  alebo protokoly servera. Používanie stránky je spojené s odosielaním dopytov na server, na ktorom je uložená stránka. Každý dopyt smerovaný na server je zapísaný v protokoloch /logoch/ servera.  Protokoly obsahujú napr. tvoju IP adresu, dátum a čas návštevy, informácie o internetovom prehliadači, operačnom systéme aký používaš. Údaje, ktoré sú zapísané v protokoloch servera nie sú spojené s konkrétnou osobou, ktorá používa stránku a nie sú využívané s cieľom identifikovať tvoju osobu. Protokoly servera slúžia ako pomocný materiál na obsluhu a administráciu webu a ich obsah nie je sprístupnený nikomu okrem osôb oprávnených spravovať server  - stránka je na platforme servera spoločnosti Webnode AG., ID CH – 170.3.036.124-0, so sídlom Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Švajčiarsko.

 

Ak máte pochybnosti o niektorom z ustanovení tejto politiky ochrany osobných údajov sme k dispozícii na: 

Telefón: 00421914353516

 

Stránka ZdravieKrasaVitalita.sk nie je oficiálna stránka spoločnosti Colway alebo Colway International alebo inej spoločnosti, ktorej produkty a informácie sú na nej uvedené.  Stránka má informačný charakter.

Odporúča kozmetické preparáty. Odporúča bioaktívne a rastlinné  doplnky výživy, ktorých užívanie je  na vlastnú zodpovednosť  spotrebiteľa  a využíva právo na informácie o ich užívaní. 

Obsah webovej stránky www.zdraviekrasavitalita.sk nie je určený, ani odporúčaný ako náhrada za lekársku starostlivosť, stanovenie diagnózy alebo liečby. V prípade zdravotných problémov , choroby alebo liečby sa najskôr poraďte so svojím lekárom.  

www.colway.sk

www.kovalska.colway.sk

www.colwayinternational.com

www.mariakovalska.colwayinternational.com