Čo je to báza tekutých kryštálov?

02.06.2016 18:05

Je plazma a tekutý kryštál to isté? Čo má tekutý kryštál spoločné s našou kožou?

Týmto vysvetlením, chcem odstrániť námietky, ktoré sa objavili pri vysvetľovaní bázy tekutého kryštálu.  Tekutý kryštál nie je plazma.

Občas si pomôžem porovnaním pre lepšie pochopenie pojmu, že  tekutý kryštál využíva  LCD obrazovka.  Na čo som dostala jednoznačnú odpoveď, že je to predsa plazma. A, že pojem tekutý kryštál neexistuje. Ako to teda je?

Podložím vysvetlenie všeobecne najdostupnejším zdrojom informácii – wikipédiou.  Zdrojom informácii o báze tekutého kryštálu v kozmetike je edukačný materiál spoločnosti Colway.


Kvapalný kryštál alebo tekutý kryštál je stav hmoty, ktorého vlastnosti sú prechodom medzi kvapalným a pevným skupenstvom. Napr. kvapalné kryštály môžu tiecť ako kvapalina, ale zároveň majú usporiadané a orientované molekuly ako kryštál
Prilepené z  https://sk.wikipedia.org/wiki/Kvapaln%C3%BD_kry%C5%A1t%C3%A1l

V roku 1888 rakúsky botanik Fridrich Reinitzer spolu s Ottom Lehmannom zistili, že niektoré kryštály sa hneď netopia na kvapalinu, ale vytvárajú medzi kryštalickým a tekutým stavom ďalší stabilný stav. V tomto stave látka nie je tekutá ale ani pevná
Prilepené z https://sk.wikipedia.org/wiki/Displej_s_kvapaln%C3%BDmi_kry%C5%A1t%C3%A1lmi

Využitie tekutého kryštálu v praxi to sú napr. LCD obrazovky – liquid crystal display , čiže „Displej s kvapalnými kryštálmi alebo zobrazovač z tekutých kryštálov alebo displej z tekutých kryštálov, (liquid crystal display, skrátene LCD) ....
Prilepené z  https://sk.wikipedia.org/wiki/Displej_s_kvapaln%C3%BDmi_kry%C5%A1t%C3%A1lmi 
Tekuté kryštály ak sú stimulované elektrickým výbojom, môžu zmeniť vlastnosti svetla prechádzajúceho cez ne. Táto vlastnosť našla praktické využitie v elektronike, napr. displej- obrazovka kalkulačky, hodiniek, obrazoviek napr. televíznej.
Súčasťou konštrukcie LCD obrazovky je tzv. pole Twisted Nematic alebo TN bunka, tvorená z tekutých kryštálov.
https://en.wikipedia.org/wiki/Twisted_nematic_field_effect
Kliknite na tento odkaz a dostanete sa na konštrukciu LCD displeja https://en.wikipedia.org/wiki/Liquid-crystal_display#/media/File:LCD_layers.svg   modré pole, to je TN bunka.

Plazma - vysokoiónizovaný plyn, s  vysokým množstvom iónov, atómových jadier a elektrónov .  Jednoducho plyn, ktorý má vysoké množstvo elektricky vodivých častíc , ktoré sú schopné vplyvom magnetického poľa vytvoriť vlákna alebo zväzky. Tvorí  štvrté skupenstvo. Plazma  je najrozšírenejšou formou hmoty vo vesmíre, napr. hviezdy, Slnko alebo blesk. 
Zdroj:  https://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_%28physics%29 


LCD  displej nie je to isté ako plazmová lampa.  Princíp ich fungovania je iný.
Pri LCD dispeji ide o kĺzanie elektoromagnetických vĺn -  svetla  po polovodičoch - tekutých kryštáloch.
Plazmová lampa ako zdroj svetelnej energie využíva práve ionizovaný plyn vo vnútri lampy. Napr. neónové lampy, využívajú plyn neón alebo zmes iných plynov, napr. neónu, argónu, ktoré sú iónizované vysokým napätím, vtedy nadobúda plyn charakter plazmy. 
Takže na inom princípe  funguje LCD  obrazovka a na inom plazmová  lampa.


Čo má tekutý kryštál spoločné s našou kožou?
Na našu kožu môžeme pozerať ako na bariéru z tekutého kryštálu.  Koža je flexibilná bariéra, vybudovaná z bielkovín a lipidov. Organizáciu kože je možné porovnať ku tekutému kryštálu – ku flexibilnej ale organizovanej štuktúre. Štruktúru rohovej vrstvy pokožky je možné prirovnať ku stene. Ak použijeme porovnanie ako analógiu tekutého kryštálu, tak si predstavíme flexibilnú, odolnú a plastickú stenu, ktorej tehlami sú ketatinocyty (zrohovatené bunky) usporiadané lamelovito, vo vrstvách, spojené špeciálnou maltou – lipidmi.

 

Čo je to báza tekutého kryštálu v kozmetike?
V kozmetike predstavuje báza tekutého kryštálu novodobú bázu – základ na tvorbu kozmetických krémov, balzamov a ďalších prípravkov. Opiera sa o podobnosť na štruktúru a zloženie kože. Rovnako ako koža, má  usporiadanie lamelové, tekutého kryštálu, s obsahom látok napodobňujúcich jej zloženie. Je to polotekutá hmota zo zložiek fyziologicky napodobňujúcich kožu, s kožou kompaktibilné membránové lipidy.

Keďže ide o bázu vytvorenú z lipidov , pri  je tvorbe nie sú potrebné emulgátori. To znamená, že je to báza bez emulgátorov.  Emulgátori patria medzi povrchovo aktívne látky, ktoré môžu vyvolávať precitlivelosť, podráždenie alebo alergické reakcie, zvlášť pri koži s atopickou dermatitídou.

Báza tekutých kryštálov tvorí inteligentný transport aktívnych látok do hlbších vrstiev kože.
Prvú bázu tekutého kryštálu, ktorá bola lipidovým komplexom napodobňujúcim zložením a štruktúrou stavbu pokožky, uloženú lamelovito vypracovala a patentovala spoločnosť Stiefel. Nazýva sa DMS (Derma-Membrane-Structure) a stala sa základom hypoalergénnej línie s názvom Physiogel.Štruktúra kozmetických krémov na báze tekutého kryštálu obsahuje ideálne s kožou kompaktibilné membránové lipidy, ktoré posilňujú jej prirodzenú lipidovú bariéru, zabezpečujú značný a dlhotrvajúci nárast hydratácie koža a kontrolované, postupné uvoľňovanie aktívnych látok, vďaka čomu môžu pôsobiť účinnejšie ako v tradičných kozmetických krémoch.

Biotechnologická báza tekutého kryštálu pod názvom 7D, produkovaná v Poľsku, sa stala základom na vytvorenie denného a nočného krému z línie Hydro, v krémoch je pod názvom SKY influx.  Neobsahuje emulgátori, konzervanty, vône, minerálne oleje, silikóny, farbivá alebo amíny.  Z toho hľadiska je vhodná na komponovanie kozmetických preparátov na ochorenia kože.


Vlastnosti bázy tekutého kryštálu:
• Dokonalá tolerancia  rôznymi typmi kože
• Dlhodobé pôsobenie ochranné a výživujúce - do 72 hodín
• Úprava napätia a vyrovnanie povrchu kože
• Úprava schopností viazať vodu v rohovej vrstve

 

Intenzívny hydratačný denný krém Hydro -  viac TU

Intenzívny  hydratratačný nočný krém Hydro - viac TU
 

Báza tekutých kryštálov - všetko o báze tekutých kryštálov, edukačný materiál - stiahnite pdf  TU