Distribúcia

11.01.2013 10:21

Prírodný kolagén reprezentuje jeden z najväčších vynálezov svetovej biochémie a biotechnológie. Na rozdiel od bežných kozmetických prípravkov, ktoré nedokážu odstraňovať následky starnutia kože, prírodný kolagén útočí priamo na jeho príčiny. Vynález metódy hydratácie rybieho kolagénu sa stal jedným z najväčších vynálezov biochémie 20. storočia. Kolagén si totiž zachováva dokonca aj po uložení v sklenenom obale štruktúru trojitej špirály - helisy, ktorá je typická výlučne pre bielkoviny živých organizmov. Je to jeden z najväčších objavov svetovej kozmetológie a biotechnológie bielkovín. Dodnes však nebol využitý najoptimálnejším spôsobom.

Tento výrobok nemá nič spoločné s doteraz používanými v implantológií a kozmetológií hydrolyzátmi dobytčích  kolagénových vlákien. Nemá nič spoločné s kolagénom z "peptidovej mŕtvoly". Je to živá bielkovina.

Rybí kolagén má množstvo senzačných vlastností. Za "nevýhodu" môžeme považovať jeho teplotnú stálosť, čiže teplotu pri ktorej si zachováva svoje vlastnosti a to teplotu  od 5 °C do 28 °C.  Výborne znáša bežnú izbovú teplotu. Pozor ale na vysoké teploty a priame slnko. Nie je to jeden z bežných prípravkov. Je to bielkovinový preparát a prehriatím dešpiralizuje - roztečie sa. Nie je možný jeho transport za teplého počasia alebo bez tepelnej ochrany, rovnako ako je potrebná vhodná klíma prostredia  v ktorom je vystavený.  Práve preto distribúcia prebieha cez spotrebiteľskú sieť, priamym predajom, systémom MLM a zásielkovou službou priamo na adresu klienta.

Skús začať s vlastným podnikaním už teraz!   

Zásady nášho obchodu sú veľmi jednoduché a zamerané na možnosť neobmedzeného finančného rastu a rozvíjanie distribučnej siete našich predstaviteľov. Dávame ti možnosť vytvorenia vlastného biznisu a šancu na finančnú nezávislosť, ktorá má efekt pasívneho príjmu. Najpríjemnejší príjem, pri ktorom si už kedykoľvek môžete robiť čo si prajete.