Predaj produktov

11.01.2013 10:32

Chcem Ti priblížiť spôsob predaja sortimentu spoločnosti Colway. Predaj sortimentu značky ZEST, preparátov z Prírodného kolagénu Natural Collagen a AQUA LIVE prebieha výlučne formou priameho predaja prostredníctvom kvalifikovaných distribútorov firmy Colway Slovensko, ktorá je jediným a výhradným distribútorom týchto značiek na Slovensku a cez jej profesionálny internetový obchod.

Dávam 100% záruku, že objednávkou prostredníctvom distribútora firmy dostanete originálne produkty.  Kozmetické produkty sú zabezpečené špeciálnou páskou producenta.

Objednať a zaregistrovať sa v systéme firmy Colway Sk môžete aj prostredníctvom tejto stránky.

Objednávku vybavuje a distribúciu tovaru na vašu adresu zabezpečuje výhradne firma Colway Slovensko, so sídlom v Čadci. Po registrácii Vám poštou zašlem registračný formulár k podpisu. 

Vážený klient, registráciou v systéme firmy Colway Slovensko sa stávaš tiež poberateľom výhod tejto firmy pri nakupovaní. Získavaš možnosť čerpať zľavy od 10%  do  40% v závislosti na objeme nákupu. Pri nákupe produktov z prírodného kolagénu línie Natural Collagen získavaš zľavu 10%  už pri prvom nákupe nad 65,- €. Zľava sa zvyšuje v závislosti od objemu tvojich nákupov a tiež odporúčaní a registrácií tvojich priateľov.

Predaj produktov sa riadi obchodnými podmienkami spoločnosti Colway. Platia tiež všeobecné zákonné podmienky určené pre ochranu spotrebiteľa a občianským zákonníkom.

Podľa všeobecne platných podmienok je:

Uzatvorenie kúpnej zmluvy - návrhom kúpnej zmluvy je objednávka kupujúceho a samotná kúpna zmluva je uzatvorené momentom záväzného súhlasu kupujúcim s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho) . Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Obchodné podmienky - zmluvne dohodnuté podmienky medzi predávajúcim a kupujúcim v kúpnej zmluve. Kupujúci súhlasí s týmito podmienkami platnými a účinnými v momente odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný v momente uzatvorenia kúpnej zmluvy. Z podmienkami má kupujúci možnosť zoznámiť sa pred uskutočnením objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami zoznámil a s nimi súhlasí.

Odstúpenie od zmluvy - kupujúci (spotrebiteľ) má právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od jej uzatvorenia bez udania dôvodu. Tovar musí byť neporušený, dobre zabalený a schopný ďalšieho predaja. Pokiaľ vrátite tovar, zašlite ho poštou ako balík, nie ako dobierku.  Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo službu alebo vrátiť preddavok do 15 dní od odstúpenia od zmluvy. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy má predávajúci nárok účtovať si oprávnené náklady, ktoré vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.

Tovar zasielajte na adresu spoločnosti Colway Sk, ktorá objednávku realizovala.

Pokiaľ sa v zmluve nedohodne inak, právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje v prípadoch:

  • Poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
  • Predaj tovaru alebo služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu a predávajúci ich nemôže ovplyvniť
  • Predaj tovaru podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý nemožno vrátiť, alebo rýchlo podliehajúceho skaze
  • Predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil
  • Predaj novín a časopisov a tlače
  • Lotérie a iné podobné hry

Ak predávajúci poskytol spotrebiteľovi pôžičku na kúpu tovaru alebo služby, alebo ju poskytla tretia osoba (úverové spoločnosti, splátkový predaj) na základe zmluvy s predávajúcim, odstúpením od zmluvy o predaji sa od začiatku zrušuje aj zmluva o poskytnutí pôžičky.

 

Pri prvom nákupe Ti odporúčam využiť ponúkané poradenstvo, Kontakt

Dohodni si ukážku produktov. Kontakt

 

Pozývam Ťa na nákup!

Vstup do e-shopu Colway  Registrácia

Nákup je možné realizovať po registrácií na stranke spoločnosti Colway. Pri registrácii do okienka Identifikačné číslo zadaj kód SK04899 alebo meno poradcu a distribútora, nájdeš ho na tejto stránke v sekcii kontakty a zaregistruj sa Registrácia