Svetlo a jeho vplyv na organizmus

21.01.2013 15:20

    Svetlo je nenahraditeľný element, ktorý udržiava pri živote všetky živé organizmy. Je dôležitým faktorom pre väčšinu procesov prebiehajúcich v živých organizmoch, ktoré disponujú špeciálnymi mechanizmami na jeho príjem a využitie. Väčšina biochemických a biofyzikálnych procesov v organizmoch prebieha za  účasti svetla. Tieto procesy sú základom jeho liečivého pôsobenia.

    Svetlo - sú okom viditeľné elektromagnetické vlny. Tieto vlny, ktoré predstavujú oscilujúce magnetické pole, sa pohybujú vysokou rýchlosťou (300-tís. km/s vo vákuu). Svetlo ja pulzujúci prúd zhustenej energie (fotónov), ktorá vzniká preskočením  elektrónu  v atómu na nižšie orbity. Priestor okolo nás je naplnený svetlom - fotóny rôznych druhov, od kozmických (hviezdy, slnko) po pozemské (oheň, žiarovky atď.), ktoré sa pohybujú všetkými smermi.

    Svetlo sú elektromagnetické vlny s určitými vlastnosťami. Živé organizmy sú veľmi citlivé na celé spektrum elektromagnetického žiarenia. Jeho základné parametre sú vlnová dĺžka a frekvencia.

 

Význam niektorých parametrov svetla

    Aby sme mohli svetlo využívať na liečebné účely je potrebné poznať akým spôsobom pôsobia jednotlivé rozsahy svetelného žiarenia (od fialového po červené).

    Napr. modré svetlo je účinné  pri liečbe akné. Častice hemoglobínu potrebujú červené svetlo (660nm), aby sa začali aktívne podieľať na premene kyslíka na oxid uhličitý.  Ďalší nárast vlnovej dĺžky zvyšuje pôsobenie tepelného účinku žiarenia, to sa prejaví v rozsahu infračerveného svetla (nad 880 nm). Toto svetlo je charakteristické najväčšou schopnosťou prenikania.

   

    Je preto veľmi dôležité, aký rozsah vlnenia sa používa na terapiu. V závislosti od jeho parametrov môžeme dosiahnuť buď pozitívne (liečivé, preventívne), alebo negatívne (ochorenie) pôsobenie, ktoré vzniká pri vlnení s deštruktívnymi parametrami (napr. veľmi vysoká energia röntgenového žiarenia alebo gama žiarenie poškodzujú biologické štruktúry).

    Veľmi dôležitý je tiež spôsob dávkovania svetla, či je stále alebo pulzujúce. V mnohých prípadoch je samotné ošetrovanie svetlom nedostatočné a je potrebné vybrať aj optimálne parametre frekvencie prenosu energie. Pulzovanie svetla je veľmi  dôležitý faktor, pretože každá častica, ktorá vysiela svoju kvantovú energiu a komunikuje s inými časticami je "zvyknutá" na presne taký (prerušovaný) spôsob príjmu elektromagnetickej energie. Optimálna hranica pulzovania je závislá od parametrov konkrétnych častíc - druhu tkaniva a charakteru postihnutej oblasti (ochorenia).

    Slnečné svetlo (jeho viditeľné spektrum a rozsah infračerveného žiarenia) je jediný druh prirodzeného elektromagnetického žiarenia, ktoré je užitočné a nenahraditeľné pre organizmus.  Tkanivá môžu využívať slnečné svetlo rôznymi spôsobmi: infračervené žiarenie zahrieva a aktivuje rôzne procesy, počiatočný rozsah ultrafialového žiarenia urýchľuje proces syntézy vitamínu D  a rozsah viditeľného  (bieleho) svetla je najdôležitejšie na udržanie života na Zemi.

    Slnečné svetlo, jeho viditeľné spektrum a infračervené svetlo dopĺňa nedostatok energie v organizme. Rôzne vlnové dĺžky majú odlišný vplyv na rôzne liečivé účinky.