Vitamín C-olway - expertízia štátnej inštitúcie

22.12.2015 19:58

Spoločnosť Colway podrobila výživový doplnok Vitamín C-olway verifikácii nekomerčnou inštitúciou - Štátnym inštitútom liečiv (obdoba nášho Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv).  Pod textom nájdete protokol expertízy. Expertíze bol podrobený obsah kapsúl Vitamínu C-olway s cieľom stanoviť prítomnosť a obsah vitamínu C vo vzorke. Na stanovenie hodnôt bola použitá metóda HPLC - hight performance liquid chromatography - vysokoúčinná kvapalinová chromatografia.

Tvrdíme, že Vitamín C-olway je jeden z najlepších vitamínov C na svete. Prečo? Pretože obsahuje 100% vitamínu z biomasy, s ideálnymi bioflavonoidovými väzbami. Bez prídavku kyseliny askorbovej a askorbátov pochadzajúcich zo syntézy. 

Nikto doteraz neuzatvoril 200 mg takého vitamínu C do kapsule tak malého rozmeru. Budete možno namietať, že existuje množstvo doplnkov výživy s názvom vitamín C a vyšším obsahom. Lenže aj tie najväčšie giganty v MLM sektore si pomáhajú pri tvorbe doplnkov kyselinou askorbovou. 

Vitamín C-olway je 100% prírodný vitamín C v ľavotočivej forme. Vo forme prirodzene sa vyskytujúcej v prírode, čo mu zabezpečuje 100% vstrebateľnosť v organizme. 1 kapsula obsahuje 150 mg vitamínu C z horkého pomaranča a 50 mg z klíčkov pohánky. 

Deklarujeme 200 mg vitamínu C v jednej kapsule.

Pozrite sa ako to je v skutočnosti:

WIT_C_-_narodowy_instytów_leków.pdf (1313827)

Preklad expertízy:

preskúšanie vitamínu C - št. inštitút liečiv.pdf (435252)

 

 

Rozhodnutie s umiestnením na trhu v Slovenskej republike

8584 R r.2012_registrácia produktov.pdf (603,2 kB)

 

Vysvetlivky:

European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare (EDQM) - Európske riaditeľstvo pre kvalitu liekov a zdravotnej  starostlivosti -   regulačný rámec pre lieky     https://www.edqm.eu/

HPLC - hight performance liquid chromatography - vysokoúčinná kvapalinová chromatografia. Chromatografická technika na separáciu jednotlivých zložiek vzorky za účelom stanovenia prítomnosti  a koncentrácie jednotlivých látok vo vzorke, príp. k izolácii jednotlivých zložiek zmesi. S pomocou vysokotlakového čerpadla.

Retenčný čas - čas, ktorý uplynie medzi nástrekom vzorky a momentom, keď opúšťa kolónu v maximálnej koncentrácii  v nosnej kvapaline.

Ph.Eur. - Pharmacopoeia Europaea - European Pharmacopoeia - Európsky liekopis

https://www.edqm.eu/en/european-pharmacopoeia-background-50.html

2.2.29 Liquid chromatography  https://www.edqm.eu/sites/default/files/technical_guide_for_the_elaboration_of_monographs_7th_edition_2015.pdf s.28               

ICH -  International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use - Medzinárodná konferencia o harmonizácii. Spoločný projekt EÚ, Japonska a USA a expertov farmaceutického priemyslu, ktorého cieľom je zjednotenie vedeckých a technických aspektov registrácie liečiv, podľa zásad Dobrej klinickej praxe.

https://www.ich.org/home.html